Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door het bedrijf Matières Marius Aurenti:

3 rue Brillat Savarin

45e parallelle park

26300 Chateauneuf sur Isère

Telefoon. : +33 (0) 4 75 55 91 35

SARL met een kapitaal van € 70.223

SIRENE NUMMER: 324 590 058

2008 B 80 002 RCS Romeinen

N8 BTW: FR 87 324 590 058

APE-code: 2364 Z

Publicatiedirecteur: Lionel Ballet

hierna “Matières Marius Aurenti” genoemd en die de site staging.mariusaurenti.com beheert en anderzijds door elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website staging.mariusaurenti.com hierna “de koper” genoemd.

Artikel 1: voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen Matières Marius Aurenti en de koper vast te leggen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website staging.mariusaurenti.com. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden die de koper erkent te hebben gelezen vóór zijn bestelling. Voor elke transactie, de koper verklaart aan de ene kant dat de aankoop van producten op de site staging.mariusaurenti.com niet direct gerelateerd is aan zijn professionele activiteit en is beperkt tot strikt persoonlijk gebruik en aan de andere kant te beschikken over volledige handelingsbekwaamheid, waardoor het in te schakelen onder deze algemene verkoopvoorwaarden.

De vennootschap Matières Marius Aurenti behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe reglementeringen of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn deze die verschijnen op de site staging.mariusaurenti.com van het bedrijf Matières Marius Aurenti, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Het bedrijf Matières Marius Aurenti behoudt zich het recht voor om het assortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken. De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de Verkoper op geen enkele manier. De verkoop van producten gepresenteerd op de site staging.mariusaurenti.com is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in Frankrijk.

Artikel 3. Prijzen

De prijzen op de productbladen van de internetcatalogus zijn prijzen in Euro (€) exclusief BTW (Marius Aurenti materialen zijn vrijgesteld van BTW), met uitzondering van de verzendkosten die weergegeven prijzen zijn inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten en de verzendkosten. De firma Matières Marius Aurenti behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus verschijnt op de dag van de bestelling de enige prijs zal zijn die van toepassing is voor de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten, die gefactureerd worden bovenop de prijs van de aangekochte producten volgens het totaalbedrag van de bestelling. Op het Franse vasteland zijn de verzendkosten gratis voor elke bestelling van meer dan of gelijk aan 200 euro exclusief btw; voor elke bestelling van minder dan 200 euro exclusief btw wordt een forfaitaire bijdrage in de verzendkosten aan de koper gefactureerd van 3 euro inclusief btw.

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Voor elke bestelling moet de koper een account aanmaken op de site staging.mariusaurenti.com. Het gedeelte voor het aanmaken van een account is direct toegankelijk via de menubalk. Bij elk bezoek moet de koper, als hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (bestelstatus, profiel, enz.), zich identificeren aan de hand van deze gegevens. Het bedrijf Matières Marius Aurenti biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met 2 betalingsopties waaruit hij kan kiezen:

– Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via overschrijving”. In de laatste stap wordt hem ten slotte gevraagd alle informatie te controleren, deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Vervolgens wordt hij uitgenodigd zijn bestelling te valideren door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelformulier ter bevestiging van de registratie van zijn bestelling. Om zijn betaling af te ronden en de verwerking van zijn bestelling in gang te zetten, moet de koper contact opnemen met zijn bank om het bedrag van zijn bestelling over te maken op de bankrekening van Matières Marius Aurenti, waarvan de contactgegevens aan de koper zijn meegedeeld. . Na ontvangst van de overschrijving wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. De firma Matières Marius Aurenti verzendt de producten ten vroegste 3 weken na ontvangst van de overschrijving die overeenstemt met de bestelling, onder voorbehoud. wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. De firma Matières Marius Aurenti verzendt de producten ten vroegste 3 weken na ontvangst van de overschrijving die overeenstemt met de bestelling, onder voorbehoud. wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. De firma Matières Marius Aurenti verzendt de producten ten vroegste 3 weken na ontvangst van de overschrijving die overeenstemt met de bestelling, onder voorbehoud.

– Veilige betaling met creditcard: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingsmethode van zijn keuze: “Beveiligde betaling met creditcard”. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Vervolgens nodigt hij hen uit om hun bestelling te bevestigen door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Tot slot wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde interface van CREDIT AGRICOLE om veilig zijn persoonlijke creditcardreferenties in te vullen. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling per creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik kan de koper verzoeken om annulering van de betaling per kaart, de betaalde bedragen zullen dan worden gecrediteerd of geretourneerd. De houder van een bankkaart is niet verantwoordelijk als de betwiste betaling aantoonbaar frauduleus is uitgevoerd, op afstand, zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om terugbetaling te krijgen van de frauduleuze debitering en alle bankkosten die de operatie mogelijk heeft gegenereerd, moet de kaarthouder de debitering schriftelijk betwisten bij zijn bank, binnen 70 dagen na de operatie, of zelfs 120 dagen. als het contract dat hem daaraan bindt dit bepaalt. De opgenomen bedragen worden door de bank terugbetaald binnen maximaal een maand na ontvangst van het schriftelijke bezwaar van de houder. Er kunnen de houder geen kosten in rekening worden gebracht voor de teruggave van bedragen.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van te hebben genomen en de afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en als hij dit heeft ingevuld op zijn bestelformulier, stuurt het bedrijf Matières Marius Aurenti hem per e-mail een bevestiging van de registratie van zijn bestelling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De vennootschap Matières Marius Aurenti behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige inning van de prijs, in hoofdsom, kosten en taksen inbegrepen.

Artikel 6. Terugtrekking

De koper heeft een periode van veertien werkdagen vanaf de besteldatum. Bovendien kunnen de verkochte producten na deze periode in geen geval worden teruggenomen, geruild of vergoed omdat het unieke, op maat gemaakte producten zijn.

Artikel 7. Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. Bestellingen worden gedaan door Mondial Relay, een leveringsdienst met tracking, levering met handtekening op een door de koper aangewezen Mondial Relay-punt. Levertijden zijn slechts indicatief. Het bedrijf Matières Marius Aurenti kan de koper het trackingnummer van zijn pakket per e-mail bezorgen. De risico’s verbonden aan het transport vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen het bedrijfspand van Matières Marius Aurenti verlaten. De koper is verplicht om in aanwezigheid van de verzender in een Mondial Relais de staat van de verpakking van de goederen en hun inhoud bij levering te controleren. In geval van schade tijdens transport,

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het bedrijf Matières Marius Aurenti is in het proces van verkoop op afstand slechts gebonden aan een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site staging.mariusaurenti.com zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Matières Marius Aurenti. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van een foto, logo, afbeelding of tekst.

Artikel 10. Garantie

Het bedrijf Matières Marius Aurenti hecht het grootste belang aan de kwaliteit van alle elementen die worden gebruikt om haar unieke producten te vervaardigen. Materialen Marius Aurenti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik en de conservering van de producten wanneer ze eenmaal in het bezit van de koper zijn.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens

De onderneming Matières Marius Aurenti verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de koper verstrekte informatie, die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem valt onder de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht om informatie die hem betreft in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan dit op elk gewenst moment per e-mail aanvragen op het volgende adres [email protected]

Artikel 12. Beslechting van geschillen

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Voor alle geschillen of betwistingen is de bevoegde rechtbank die van Grenoble