Sociale en milieuverantwoordelijkheid

In onze 30 jaar ervaring zijn we ervan overtuigd geraakt dat technische innovatie en respect voor het milieu heel goed samengaan. Bij MA’s houden we rekening met de levenscyclus van producten, van de winning van grondstoffen tot de vernietiging ervan na gebruik.

Onze acties om de impact van ons bedrijf op het milieu te verminderen:

  • Productievestiging in een HQE-zone (Hoge Milieukwaliteit) in Valence, in de Drôme (26) met lucht- en waterzuiveringssystemen.
  • Het maken van hulpstoffen die de dikte van materialen verminderen (tot 15 keer): vermindering van transport en uitstoot van broeikasgassen.
  • Je hoeft het oude substraat niet te verwijderen: minder afval.
  • Bij voorkeur waterige producten: minder uitstoot van oplosmiddelen in de atmosfeer.
  • Producten geclassificeerd A+ op het gebied van “uitstoot in de binnenlucht”.
  • 2007-2010 VOS-richtlijn voor verven en ontwikkeling van minerale verven.
  • Verantwoord onderzoek en ontwikkeling.