Deze verkoopsvoorwaarden worden aangegaan door Matières Marius Aurenti :

3 rue Brillat Savarin

45e parallelle park

26300 Chateauneuf sur Isère

Tel. : +33 (0)4 75 55 91 35

SARL met een kapitaal van €70223

SIRENE NUMMER: 324 590 058

2008 B 80 002 RCS Romeinen

N8 BTW: FR 87 324 590 058

APE-code: 2364 Z

Publicatiemanager: Lionel Ballet

hierna “Matières Marius Aurenti” genoemd en die de website www.mariusaurenti.com beheert en anderzijds door elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website www.mariusaurenti.com hierna “de koper” genoemd.

Artikel 1. Object

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is het vastleggen van de contractuele relatie tussen Matières Marius Aurenti en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de website www.mariusaurenti.com. De aankoop van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, die de koper erkent te hebben gelezen voordat hij bestelt. Voorafgaand aan elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website www.mariusaurenti.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik, en anderzijds dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is, zodat hij/zij zich kan verbinden tot deze algemene verkoopvoorwaarden.

Matières Marius Aurenti behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn diegene die getoond worden op de Matières Marius Aurenti website www.mariusaurenti.com, zolang de voorraad strekt. Matières Marius Aurenti behoudt zich het recht voor om het assortiment te allen tijde te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken. De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend voor de Verkoper. De verkoop van producten op de website www.mariusaurenti.com is bedoeld voor alle kopers die in Frankrijk wonen.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in Euro (€) exclusief BTW (Matières Marius Aurenti is vrijgesteld van BTW), met uitzondering van de verzendkosten die prijzen zijn inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten en de leveringskosten. Matières Marius Aurenti behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is voor de koper. De getoonde prijzen zijn exclusief leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Op het Franse vasteland zijn de verzendkosten gratis voor alle bestellingen van meer dan of gelijk aan 200 euro exclusief btw; voor alle bestellingen van minder dan 200 euro exclusief btw wordt de koper een vast tarief van 3 euro inclusief btw in rekening gebracht voor de verzendkosten.

Artikel 4. Bestellen en betalen

Voordat de koper een bestelling plaatst, moet hij een account aanmaken op de website www.mariusaurenti.com. Het gedeelte voor het aanmaken van een account is direct toegankelijk via de menubalk. Bij elk bezoek aan de site moeten kopers die een bestelling willen plaatsen of hun account (bestelstatus, profiel, enz.) willen raadplegen, zich identificeren aan de hand van deze informatie. Matières Marius Aurenti biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met een keuze uit 2 betalingsopties:

– Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. De koper kiest dan de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via overschrijving”. In de laatste stap controleert de klant alle informatie, leest en accepteert deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en valideert vervolgens de bestelling door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve afsluiting van het contract. Zodra de bestelling is gevalideerd, ontvangt de koper een bestelformulier waarop wordt bevestigd dat de bestelling is geregistreerd. Om de betaling af te ronden en de bestelling te verwerken, moet de koper contact opnemen met zijn/haar bank om het bedrag van de bestelling over te maken op de bankrekening van Matières Marius Aurenti, waarvan de gegevens aan de koper worden meegedeeld. Zodra de overschrijving is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. Matières Marius Aurenti verzendt de producten ten vroegste 3 weken na ontvangst van de overschrijving die overeenstemt met de bestelling, onder voorbehoud.

– Veilige betaling met creditcard: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het afleveradres of voert een nieuw adres in. De verzendkosten worden dan berekend en aan de koper doorgegeven, samen met de naam van de vervoerder. De koper kiest vervolgens de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling met beveiligde creditcard”. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken en vervolgens de bestelling te bevestigen door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Tot slot wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde interface van CREDIT AGRICOLE om zijn persoonlijke creditcardgegevens in alle veiligheid in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief gevormd. Betaling per creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart kan de koper eisen dat de kaartbetaling wordt geannuleerd, waarna de betaalde bedragen worden teruggestort of terugbetaald. De bankkaarthouder is niet aansprakelijk als bewezen is dat de betwiste betaling frauduleus, op afstand en zonder fysiek gebruik van de kaart is verricht. Om terugbetaling te krijgen voor het frauduleuze debet en eventuele bankkosten die zijn gemaakt, moet de kaarthouder het debet schriftelijk betwisten bij zijn of haar bank binnen 70 dagen na de transactie, of 120 dagen indien voorzien in het contract met de bank. De gedebiteerde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen maximaal een maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaar van de kaarthouder. De houder is niet aansprakelijk voor eventuele kosten voor het retourneren van de bedragen.

Bevestiging van een bestelling betekent acceptatie van deze verkoopvoorwaarden, erkenning dat u er volledig van op de hoogte bent en afstand van uw recht om uw eigen aankoopvoorwaarden in te roepen. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en dit heeft ingevuld op het bestelformulier, stuurt Matières Marius Aurenti een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Matières Marius Aurenti behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en belastingen is ontvangen.

Artikel 6. Terugtrekking

De koper heeft een termijn van veertien werkdagen vanaf de datum van de bestelling. Zodra deze periode is verstreken, kunnen de verkochte producten in geen geval worden geretourneerd, geruild of vergoed, aangezien het unieke, op maat gemaakte producten betreft.

Artikel 7. Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier, dat alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan liggen. Bestellingen worden geplaatst door Mondial Relay, een leveringsdienst met tracking en levering met handtekening op een door de koper aangewezen Mondial Relay-punt. Levertijden worden slechts ter indicatie gegeven. Matières Marius Aurenti kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket bezorgen. De risico’s verbonden aan het vervoer zijn ten laste van de koper vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Matières Marius Aurenti verlaten. De koper is verplicht de staat van de verpakking en de inhoud van de goederen bij levering te controleren, in aanwezigheid van de verzender in een Mondial Relay winkel. In geval van schade tijdens het transport moet een klacht worden ingediend bij de vervoerder bij ontvangst van het pakket.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

In het proces van verkoop op afstand is Matières Marius Aurenti slechts gebonden aan een middelenverbintenis. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site www.mariusaurenti.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Matières Marius Aurenti. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van foto’s, logo’s, afbeeldingen of tekst.

Artikel 10. Garantie

Matières Marius Aurenti hecht het grootste belang aan de kwaliteit van alle onderdelen die gebruikt worden om haar unieke producten te maken. Matières Marius Aurenti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste gebruik en de onjuiste bewaring van de producten wanneer deze eenmaal in het bezit van de koper zijn.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens

Matières Marius Aurenti verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de koper verstrekte informatie, die hij verplicht kan zijn door te geven om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Alle informatie over hem/haar valt onder de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Internetgebruikers hebben daarom het recht om informatie over hen in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Zij kunnen dit op elk moment aanvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres contact[@]mariusaurenti.com

Artikel 12. Beslechting van geschillen

Op deze voorwaarden voor verkoop op afstand is het Franse recht van toepassing. Voor alle geschillen of betwistingen is de bevoegde rechtbank die van Grenoble.